An Easter Thanksgiving Concert, "Alab ng Puso 2013" Season 5. Thanks sa nagbigay ng ticket, kya Jonas! :)