Fant den gamle bereten, korset på kongemerket bærer preg av å ha skallet i taket på Leoparden mer enn en gang. #au