เก็บอีกมุมนึงของดาชัย อุชุโกศลการ ประธานกลุ่มพลังลำปา Dachai Uchukosolkarn Lampang, เป็นมุมสบายๆ ซึ่งมีการละเล่นการแข่งขันกีฬาเปตอง ของทต.เกาะคา และคณะร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น