Peringkat BPL, berharap Tottenham dan Chelsea kalah sahaja :)