dahil hindi ko na kinaya ang init. naka 16 degrees na ang aircon! sorry for camwhoring a bit! :D haha & (limited unshaven facepic)