Så m.a.o. så bestraffas trångboddhet, fattiga & barnfamiljer. Bra klassperspektiv där Botkyrkabyggen! #bkpol #hyra