Από την Ελευθεροτυπία της 6ης Απριλίου 2013:Παλιές μεθόδοι.