Maroc, Chili, Tunisie, Guadeloupe, Poitou, Bretagne, Roumanie, le #rotaract #bordeaux