เดี๋ยว!!! ย่าาห์.....เทาอย่า...อย่าทำ...อย่าคร่อม.......อย่าเพิ่ง!!!!!!!!! #GIF