ก็โลกมันร้อน อะฉันก็เลยร้อนใจ 
อาการมันร้ายคล้ายๆ อยากเอาแต่ใจ <3