güneş de battı.. -görüş açısı dahilinde bir minare de varmış, yeni gördüm..