First time makakita at makahawak ng 2 million! :)) #vietnamdong #money #currency