Από την Ελευθεροτυπία της 4ης Απριλίου 2013:Σκνίπες...