@IamNumberF4or Ang gondo. Gusto ko din nito. Ahaha. May mga pirma nila at pina-frame pa #Mavs