#Tiradito #Sashimi ~ white fish, #coriander, #ponzu, & #Peruvian #chili sauce @KatsuLosGatos