ช่วงนี้บำรุงเยอะแฮะ ว่าแต่...จะใช้อันไหนก่อนดีน๊า (o ^___^ o)