Wtf! Buti pa ang kubo naka-aircon!! Hahaha. LOL :D