@AnggiShafiraaa gi.. Jersey barca bagusan yang mana??? #Part2