My bago na namang ipapalubog sa baha. #LOL #Canon #Asus #LG