limang timbang pawis sa singit bago natapos ang level na to. LOL #candycrush