ทรงพระเจริญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124" ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ♫♪ #Piz