#อุบล เปิดด่วน! 'รอบปฐมทัศน์ คู่กรรม' สดช่อง Bang Channel http://bit.ly/Ty4Bme 
/@VJ_VirinZy #พรมแดง #RedCarpet #M๓๙