เม่ือวานตอนคิบอมถ่ายรูปกะเอล์ฟชู 2 นิ้วแล้วนึกถึงตอนนี้อ่ะ #BumHyuk #EHB