On the way out of #SakuraCon, @melme enjoyed a #Sakuraccino. #starbucks #seattle