Αφήστε λίγο ακόμα τις καταθέσεις σας στην τράπεζα να δω κάτι