Kollar in Limmareds Skatepark. Dit å skotta lite sen tror jag.