#อุบล ท่าจะร้อนจิงไรจิง มวลเย็นปานกลางจากจีนดันยังไงก็ดันไม่เข้า วันนี้เบา ๆ 38 องศาซี http://www.tmd.go.th/province.php?id=19