3a parà del viacrucis. El secà d los olivos @ivantoboso #fartà