Oks na ang bata-batutang alaga ko. Panic mode kanina ay. #Bicol #Puchinchay