#highschoolconfessions Kung wala libang kaon Sipsip pud si Donna Mae :D