just got home from Sky Ranch, Tagaytay. Boring ng Sky Eye, walang thrill. Haha! xD