FORSINKET SKITUR!
Det er en sporveksler som har skylda, visstnok. Han hadde visst gått allerede.