Dean & Dan Caten of Dsquared. Hugyaw sag mga sawal mga bayota, supermodel levels man sad. Haha. #thinspiration