Bir zamanlar bu başkaldırmışların çolukları çocukları direniyor #BirTribünDireniyor #GFB