My thoughts, when I see Reita:... #Drawing #Reita #Ruki #theGazettE #Chibi