నేటి లెక్కల ప్రకారం 1000 కోట్ల సినిమా " లవ కుశ " : జై ఎన్టీఆర్  : #NTR #TDP #Telugu