@thalia #VivaTourThalia es TENDENCIA en PERÚ, ARGENTINA Y BRASIL Thali!! Te amamos!! *-*