Ang mahalaga yung love hindi nagbabago. ♥ #29 #Frendel #John #DelaCruz #45th