So my mom gives this to me and says, "Ngayong 16 ka na, alagaan mo yung mga kapatid mo ah. Mahal namin kayo."  #KILIG