เบื้องหลัง หญิงแต้ว กับ คุณอิ่ม /Cr: A Passin #facebook.com/khunchaipavornruj