ชายรุจ หญิงแต้ว กำลังซ้อมไดอาล็อค ตั้งใจกันมากๆครับ /Cr: A Passin  #facebook.com/khunchaipavornruj