pray for victory w/ golden #doara :) #nagoya #dragons