วันนี้หยุด จะอ่านเล่มนี้ คาดว่าเมื่ออ่านจบ เราอาจคุยกับใครไม่รู้เรื่องอีกเลยก็เป็นได้ #Howto #ปรัชญา #มึนงงเล็กน้อย