Sa wakas. Naka-survive na ako sa 2nd sem. Thank you, Lord. Dahil dito, malakas po ako sa inyo. :)