คันหู ไม่รู้เป็นอะไร ไม่ใช่ล่ะเพลงนี้คิดถึงเต้ยเลย55+ น่ารักที่สุด #Behindthescenes #Talok6chak