มี Application สำหรับเด็กออทิสติกหลายแอพ พิมพ์คำว่า #autism ลงใน app store