#ang babae na laging nakangiti, lalong gumaganda :) Q