caution! very fresh sushi...kyukyoku, aburi & nama. @JaBistro222 www.jabistro.com #Sushi #Toronto