@KirkHarris A #MilitaryMonday salute for this devildog