I love Dakasi! ang kaluoy lng sakon kay bugbog sarado ako. My brother liked my drink than his. So, he drank it all kag wala na ko ya bilin. Agawanay portion so gnkwa ko smoothie nya. hahaha! #Dakasi #yummyokinawamilktea #bruises